Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ αναγνωρίζει τη σημασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας του πελάτη της . Για τον λόγο αυτό δεσμεύεται ότι, στο πλαίσιο της μεταξύς τους εμπορικής συνεργασίας και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση αυτής, τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη προστατεύονται αυστηρά από την ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ κατά τη χρήση τους τόσο στο εσωτερικό της εταιρίας ,όσο και κατά τη διαβίβασή τους σε τυχόν παρόχους υπηρεσιών προς αυτήν.

Ο πελάτης δικαιούται την πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας αυτών. Έχει το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία , καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων , τα οποία μπορεί να ασκήσει ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας  e-mail στο  info@kmstoredesign.gr.

Επίσης γνωστοποιεί ότι η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ δημιουργεί προφίλ με τα δεδομένα του πελάτη, ο οποίος συναινεί στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών και με αυτοποιημένα μέσα , για εμπορικούς , διαφημιστικούς, τιμολογιακούς και άλλους σκοπούς, καθώς και στη διατήρηση της επικοινωνίας και στην αποστολή ενημερωτικών δελτίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.