Όροι Επιστροφής – Αντικατάστασης – Επισκευής Προϊόντων

 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αντικατάσταση ή την επισκευή των προϊόντων που αγοράσατε, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ παραλάβατε λανθασμένα ή ελαττωματικής ποιότητας προϊόντα τα οποία καλύπτει η εγγύηση των προϊόντων και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από την ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.

 • Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση είναι δέκα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.

 • Αν προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά στα εμπορεύματα μετά την παραλαβή και διαπιστωθεί πως η ευθύνη δεν είναι της εταιρείας μας, η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ δεν φέρει καμία ευθύνη αλλά δύναται να σας αντικαταστήσει τα προϊόντα ή να επισκευάσει τις εκάστοτε φθορές υπό την ανάλογη χρέωση.

 • Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση – επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που  παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη, χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι σε άριστη κατάσταση. Πριν από κάθε επιστροφή ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ. Σε κάθε περίπτωση οι επιστροφές για αντικατάσταση ή επισκευή είναι εφικτές υπό τις προϋποθέσεις:

  1) ότι θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία με την εταιρεία μας την ίδια μέρα ή την επόμενη εργάσιμη μέρα από την παραλαβή
  2) ότι το προϊόν θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την συναλλαγή όπως το Δελτίο Αποστολής και το Τιμολόγιο καθώς και ένα Δελτίο Επιστροφής
  3) ότι το προϊόν δεν θα έχει χρησιμοποιηθεί 
  4) σε περίπτωση που τα εμπορεύματα προς αντικατάσταση – επισκευή δεν επιστραφούν εντός 10 ημερών τότε η  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες.

 • Σε περίπτωση που η παραγγελία σας αποσταλεί με πρακτορείο μεταφοράς, η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά/ βλάβη ή απώλεια εμπορεύματος προκληθεί από την εκάστοτε μεταφορική εταιρεία.